Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Genel

Birim Amirleri Toplantısı Mart 2019

2018 yılı genel değerlendirmesinin yapıldığı ve 2019 yılı hedeflerinin görüşüldüğü Birim Amirleri Toplantısı 6 Mart Çarşamba günü Defterdar Vekilimiz Sayın Emin TEMİZ başkanlığında yapılmıştır.Toplantıdan Görüntüler…

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Eğitimi

Defterdarlığımız Hizmetiçi Eğitim Programı çerçevesinde 05-06-07/02/2019 tarihlerinde Defterdarlığımız Eğitim Salonunda “4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Eğitimi” düzenlenmiştir. Defterdarlık Uzmanlarımız Eyüp TAYFUR, İ. Halil TANRIVERDİ, Yelda YILMAZ, Emrah ŞENER, İsmail FİLİZ ve Seda KOCAARSLAN’ın eğitici olarak katıldığı eğitime birimlerimiz Müdür, Müdür Yardımcısı, Defterdarlık Uzmanı,Uzman Yardımcısı ile ihtiyaçlara ilişkin alım ve ihale işlemlerini gerçekleştiren personelimiz katılmıştır. Eğitimde

  • “İhale ilan ve süreleri ile bunlara yönelik yapılan itirazların mevzuat açısından yorumlanıp, değerlendirilmesi.”
  • “İhale komisyonunun görev ve yetkilerinin mevzuat açısından değerlendirilmesi.”
  • “İhalenin feshi için gereken şartların değerlendirilmesi.”
  • “İdarenin İhale İptaline Yönelik Takdir Yetkilerinin Değerlendirilmesi”
  • “Eşik değer ve sınır değerin belirlenmesine yönelik mevzuat hükümlerinin yorumlanarak değerlendirilmesi.”
  • ”Yaklaşık maliyetin amacı, içeriği, hesaplanma şekilleri ve yanlış hesaplanmasının ilgili mevzuat açısından değerlendirilmesi.” konularına yer verildi. Eğitimden görüntüler…

 

Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi Sunumu (24.10.2018)…

Defterdarlığımız Hazine Avukatları ve Defterdarlık Uzmanları için Muhakemat Müdür Vekili Yeşim AKYOL ve Defterdarlık Uzmanları Koordinatörü Sema ÜSTÜNDAĞ “Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi”  ile “Hazine ve Maliye Bakanlığı Teşkilat Yapısı” hakkında sunumlarını yaptılar. Sunumdan görüntüler…

Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi Sunumu

Muhakemat Müdür Vekili Yeşim AKYOL ve Defterdarlık Uzmanları Koordinatörü Sema ÜSTÜNDAĞ “Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi”  ile “Hazine ve Maliye Bakanlığı Teşkilat Yapısı” hakkında sunumlarını yaptılar. Sunumdan görüntüler…

Defterdarlık Birim Amirleri Toplantısı (05.10.2018)

Defterdar Vekilimiz Sayın Emin TEMİZ başkanlığında Birim Amirleri Toplantısı yapılmıştır. Personelin ve birim amirlerinin izin işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar, EBYS sistemi üzerinde yapılan yazışmalar ile genel olarak sorun ve öneriler toplantının gündem maddeleridir…