Duyurular

İç Kontrol Toplantısı (11.06.2019)

Defterdarlık İç Kontrol Eylem Planı çerçevesinde düzenlenen İç Kontrol Değerlendirme Toplantısı Defterdar Vekilimiz Sayın Emin TEMİZ Başkanlığında yapılmıştır. Toplantıdan Görüntüler…

İftar Programı

Defterdar Vekilimiz Sayın Emin TEMİZ ve birim amirlerimizin katılımıyla iftar programı düzenlendi. İftardan görüntüler…

BELGENET EĞİTİMİ

Defterdarlığımızda Elektronik Belge Yönetim Sistemi BELGENET’e geçilmesi dolayısıyla merkez birim amirlerimiz ve personelimize Belgenet Eğitimi düzenlenmiştir.Eğitimden görüntüler…

Birim Amirleri Toplantısı Mart 2019

2018 yılı genel değerlendirmesinin yapıldığı ve 2019 yılı hedeflerinin görüşüldüğü Birim Amirleri Toplantısı 6 Mart Çarşamba günü Defterdar Vekilimiz Sayın Emin TEMİZ başkanlığında yapılmıştır.Toplantıdan Görüntüler…

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Eğitimi

Defterdarlığımız Hizmetiçi Eğitim Programı çerçevesinde 05-06-07/02/2019 tarihlerinde Defterdarlığımız Eğitim Salonunda “4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Eğitimi” düzenlenmiştir. Defterdarlık Uzmanlarımız Eyüp TAYFUR, İ. Halil TANRIVERDİ, Yelda YILMAZ, Emrah ŞENER, İsmail FİLİZ ve Seda KOCAARSLAN’ın eğitici olarak katıldığı eğitime birimlerimiz Müdür, Müdür Yardımcısı, Defterdarlık Uzmanı,Uzman Yardımcısı ile ihtiyaçlara ilişkin alım ve ihale işlemlerini gerçekleştiren personelimiz katılmıştır. Eğitimde

  • “İhale ilan ve süreleri ile bunlara yönelik yapılan itirazların mevzuat açısından yorumlanıp, değerlendirilmesi.”
  • “İhale komisyonunun görev ve yetkilerinin mevzuat açısından değerlendirilmesi.”
  • “İhalenin feshi için gereken şartların değerlendirilmesi.”
  • “İdarenin İhale İptaline Yönelik Takdir Yetkilerinin Değerlendirilmesi”
  • “Eşik değer ve sınır değerin belirlenmesine yönelik mevzuat hükümlerinin yorumlanarak değerlendirilmesi.”
  • ”Yaklaşık maliyetin amacı, içeriği, hesaplanma şekilleri ve yanlış hesaplanmasının ilgili mevzuat açısından değerlendirilmesi.” konularına yer verildi. Eğitimden görüntüler…