Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Coğrafi konum olarak Torosların eteğine kurulan Çukurova Üniversitesi’nin güneyinde başlayan Yüreğir İlçesi yerleşim alanı, doğuda Misis havzası, batıda Seyhan Nehri ve güneyde Karataş Ovası ile çevrelenmiş bölgede oluşan yerleşim alanıdır. Tarihsel olarak geçiş alanları üzerinde bulunması sebebiyle Yüreğir ilçesi önemli bir kavşak noktası olarak düşünülmektedir. İlçenin kuzeyinde Sarıçam, kuzeybatısında Çukurova, batısında Seyhan, doğusunda Ceyhan, güneyinde Yumurtalık ve Karataş ilçeleri bulunmaktadır.Yüreğir ilçe nüfusu bölünmeden önce 45 mahalle iken daha sonra hizmet alanı 10 kat artmış ve 99 mahalleye yükselmiştir.2012 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklamış olduğu rakamlara göre Yüreğir nüfusu 420.929’dür.  Bölünmeden sonra Yüreğir’in yüzölçümü ise yaklaşık olarak 82000 ha’dır.