Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Malmüdürü Lami KAPLAN

 

          Akdeniz Bölgesi’nde, Adana İline bağlı bir ilçe olan Karataş, kuzeyde Yüreğir, kuzeydoğusunda Ceyhan, doğusunda Yumurtalık, güneydoğu, güney ve batıda Akdeniz, kuzeybatısında da Mersin ili ve Seyhan ilçesi ile çevrilidir. İlçe toprakları Adana İlinin Akdeniz’e doğru çıkıntı yapan güney bölümünde yer alır. Çukurova’da yer alan ilçe toprakları tamamen düz ovalık bir arazi yapısına sahiptir. İlçenin Akdeniz kıyısında doğal kumsalları vardır. Batıda Seyhan, doğuda da Ceyhan Irmağı ilçenin doğal sınırını oluşturur. Kıyıdaki kumul setleri ile deniz arasında lagünler bulunmaktadır. Bunlar doğudaki Ağyatan  ortada Akyatan, batıdaki Tuzla lagünleridir.Sığ ve suları tuzlu olan bu lagünlerin çevresi bataklıktır.

           Adana’ya 48 km. uzaklıkta bulunan Karataş’ın yüzölçümü 922 km2 olup, 2015 Yılı sayımları sonucunda  ilçenin nüfusunun  21.939 olduğu tespit edilmiştir.

Lami KAPLAN