Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Seyhan İlçesi Adana İlinin Merkez İlçesidir. Denizden 40 km. içeride kurulan Adana İli, Seyhan Nehrinin iki yakasına yayılmış olmakla birlikte batı yakada Seyhan, doğu yakada ise Yüreğir İlçesi yer almaktadır. İki İlçe İ.Ö. 6. yy’da yapılmış 317 m. uzunluğunda 21 gözlü tarihi Taşköprü ile birbirine bağlamıştır.

Kentin ilk kuruluş bölgesi olan bu günkü Seyhan İlçesi Adana Büyükşehrinin beş ilçesinin nüfus bakımından en büyük olanıdır.2011 yılı nüfus sayımına göre 757.928 toplam nüfus sayısına sahiptir. 501,59 km² yüzölçümü ile Seyhan 2009,59 kişi/km² nüfus yoğunluğuyla Adana İli’nin en yoğun ilçesini oluşturmaktadır. İlçe nüfusunda kadın-erkek oranı ( Kadın : 381.375 , Erkek : 376.553 ) birbirine denk sayılabilir. ( Kaynak : www.tuik.gov.tr )