Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

    

Pozantı ilçesi, Adana’ nın kuzeybatısında Mersin ve Niğde İllerine komşu durumunda bulunmakta olup, İlçe merkezi Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’ yu İç Anadolu ve Avrupa’ ya kara ve demiryolu ile bağlayan önemli bir geçit noktasında bulunmaktadır.

     Pozantı Gülek Boğazı yolu ile birçok milletlerin konup göçtüğü pendosis kalıntıları üzerine kurulmuş tarihi boyunca coğrafi konumdan dolayı önemli bir konak yeri özelliğini korumuştur.Pozantı ilçesinin il merkezine uzaklığı 112 km’dir. Ulaşım otoyol ve ilçemizden geçen D-750 karayolu ile sağlanmaktadır. Bu yolda kış aylarında aşırı kar yağışı sonucu çok kısa süreli kapanmalara rastlanmaktadır.