Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sıra Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Defterdarlığımıza bağlı olarak kurulan Muhasebe Müdürlüğü, ildeki veya Bakanlığın görevlendirilmesi halinde il dışındaki genel bütçeli dairelerin saymanlık hizmetlerini yürütürler. Ayrıca, görev alanları içindeki her tür saymanlığın Bakanlığa göndereceği dönem sonu ve diğer hesap bilgilerini toplar, kontrol ederek belirlenen usul ve esaslara göre merkeze gönderirler; saymanlıklar arasında koordinasyonu ve uygulama birliğini sağlamak üzere defterdar adına belirlenecek görüş ve önerileri hazırlarlar. İl atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak,

Adana Muhasebe Müdürlüğü 1 Müdür, 2 Müdür Yardımcısı ve 38 personel ile Yeni Valilik Binası E Blok zemin katta hizmet vermektedir.