Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hazine ve Maliye Bakanlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;
Maliye politikasını tüm paydaşlarla birlikte katılımcı bir anlayışla geliştiren, uygulayan ve izleyen bir Maliye Bakanlığı.

Vizyonu;
Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortamını desteklemek üzere mali disiplinden taviz vermeyen, mali yüklerin seviyesi ve dağıtımında adalet içinde optimali gözeten, kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran, saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayan, proaktif ve örnek bir Maliye Bakanlığı.

Adana Defterdarlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;
Maliye politikası çerçevesinde etkin bir insan gücü planlamasıyla, devletin muhasebe ve saymanlık hizmetlerini yürütmek, il idaresinde muhakemat hizmetleri ve hukuk danışmanlığı yapmaktır.

Vizyonu;
Mali hizmetlerin zamanında, doğru ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesi, kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlayan bir Defterdarlık olmaktır.