Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğünde 3 Defterdarlık Uzmanı ve 6 Defterdarlık Uzman Yardımcısı çalışmakta olup; Defterdarlığımızda bulunan 1 Muhasebe Müdürlüğü, 15 İlçe Malmüdürlüğü, 40 Saymanlık Müdürlüğü ve Döner Sermaye Saymanlığının vezne ve muhasebe iş ve işlemlerinin denetim ve teftişi yapılmaktadır. Ayrıca; Valilik Makamınca ve Defterdarlık Makamınca verilen inceleme, araştırma, soruşturma, ön inceleme, bilirkişilik vb. işler de yapılmaktadır. 2018 yılında Koordinatörlüğümüzde 16 adet Saymanlık ve DSS denetimi yapılmış olup denetimler sonucunda toplam 80 adet rapor düzenlenmiştir.

  • Araştırma Raporu : 20
  • İnceleme Raporu : 16
  • Ön inceleme Raporu : 6
  • Disiplin Soruşturma Raporu : 1
  • Değerleme Raporu : 4
  • Cevaplı Rapor : 16
  • Denetim Raporu : 16
  • Tevdi Raporu : 1