Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sıra Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Defterdarlığımıza bağlı olarak kurulan Personel Müdürlüğü görevleri;

  • İl atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak,
  • İl kadrolarının; dağıtım, tahsis, tenkis ve değişiklikleri ile ilgili tekliflerde bulunmak,
  • Aday memurların eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak; il teşkilatının hizmet içi eğitim planının hazırlanmasını koordine etmek ve uygulanmasına yardımcı olmak,
  • Defterdarlık personelinin her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin işlemleri yürütmek ,
  • Bakanlığımızca verilecek benzeri görevleri yerine getirilmektedir.

Adana Personel Müdürlüğü 1’i Müdür olmak üzere 58 personel ile Yeni Valilik Binası E Blok 4. katta hizmet vermektedir.