Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Eğitimi

Defterdarlığımız Hizmetiçi Eğitim Programı çerçevesinde 05-06-07/02/2019 tarihlerinde Defterdarlığımız Eğitim Salonunda “4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Eğitimi” düzenlenmiştir. Defterdarlık Uzmanlarımız Eyüp TAYFUR, İ. Halil TANRIVERDİ, Yelda YILMAZ, Emrah ŞENER, İsmail FİLİZ ve Seda KOCAARSLAN’ın eğitici olarak katıldığı eğitime birimlerimiz Müdür, Müdür Yardımcısı, Defterdarlık Uzmanı,Uzman Yardımcısı ile ihtiyaçlara ilişkin alım ve ihale işlemlerini gerçekleştiren personelimiz katılmıştır. Eğitimde

  • “İhale ilan ve süreleri ile bunlara yönelik yapılan itirazların mevzuat açısından yorumlanıp, değerlendirilmesi.”
  • “İhale komisyonunun görev ve yetkilerinin mevzuat açısından değerlendirilmesi.”
  • “İhalenin feshi için gereken şartların değerlendirilmesi.”
  • “İdarenin İhale İptaline Yönelik Takdir Yetkilerinin Değerlendirilmesi”
  • “Eşik değer ve sınır değerin belirlenmesine yönelik mevzuat hükümlerinin yorumlanarak değerlendirilmesi.”
  • ”Yaklaşık maliyetin amacı, içeriği, hesaplanma şekilleri ve yanlış hesaplanmasının ilgili mevzuat açısından değerlendirilmesi.” konularına yer verildi. Eğitimden görüntüler…