Defterdarlık Birim Amirleri Toplantısı (05.10.2018)

Defterdar Vekilimiz Sayın Emin TEMİZ başkanlığında Birim Amirleri Toplantısı yapılmıştır. Personelin ve birim amirlerinin izin işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar, EBYS sistemi üzerinde yapılan yazışmalar ile genel olarak sorun ve öneriler toplantının gündem maddeleridir…